บริษัท กลอรี่ อินทีเรียร์ เป็นบริษัทรับเหมา งานสร้างใหม่ Renoviate ตกแต่งภายใน , งานโครงสร้างเหล็ก , ห้างสรรพสินค้า , สำนักงาน , ร้านอาหาร . โชว์รูม , สปอร์ตคลับ ฯลฯ รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว , งาน Buildin

 

ผลงานที่ผ่านมา

ปี พ.ศ. 2540

- ออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายใน บ้านพักคุณตฤณ โอษธีศ หมู่บ้านผกามาศ ถ.สุขุมวิท71 พระโขนง กทม.

ปี พ.ศ. 2541

- ออกแบบและรับเหมาตกแต่งภายในโรงเรียนนานาชาติเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2542

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการปรับปรุงรัฐสภา ชั้น2 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
- ออกแบบและตกแต่งภายใน บ้านพักคุณอุไรวรรณ เทียนทอง คลองห้า ปทุมธานี
- รับเหมาตกแต่งภายใน สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคาร 3 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ถ.ติวานนท์ นนทบุรี

ปี พ.ศ. 2543

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการปรับปรุงรัฐสภา ชั้น3 ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการอาคารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บริเวณสำนักงาน อนุญาโตตุลาการ

ปี พ.ศ. 2544

- ออกแบบและตกแต่งภายใน บ้านพักคุณธนะ จิตมากุศล ซ.เสมานิคม 1 กรุงเทพฯ
- รับเหมาตกแต่งภายในและปรับปรุงพื้นที่ โครงการ SPA ในโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส มูลค่างาน 7,370,879.04 บาท

 

 

ปี พ.ศ. 2545

- รับเหมาตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยคุณเอกรัฐ ดิษเจริญ หมู่บ้านสีวลี 2 ต.รังสิต อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี
- รับเหมาตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยคุณนิกร หงส์ศรีสุข หมู่บ้านภานุ ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ การสื่อสารแห่งประเทศไทย ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน คอนโดมิเนียม ALL SEASON ของคุณเติมชัย ภิญญวัฒน์ ถนนวิทยุ กทม.
- ปรับปรุงตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัยคุณเสาวณีย์ เตยะสุทธิกุล หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ กทม.
- ออกแบบและตกแต่งภายใน สำนักงาน RMS อาคารว่องวาณิช ชั้น16 ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

ปี พ.ศ. 2546

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคาร SPORT CITY 2002 ถนนประชาชื่น จ.นนทบุรี มูลค่างาน 3,345,189 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน KAS. ชั้น 3 อาคาร SPORT CITY 2002 ถนนประชาชื่น จ.นนทบุรี มูลค่างาน 666,061 บาท

ปี พ.ศ. 2547

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาสำโรง มูลค่างาน 9,219,599.16 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาลพบุรี มูลค่างาน 3,136,455.14 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคาร SME ชั้น 20 มูลค่างาน 1,964,093.49 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคาร SME ชั้น 18 มูลค่างาน 291,429.48 บาท
- รับเหมาตกแต่งภายในสำนักงานบริษัท ชิโนไทย ปิโตรเคมิคัล จำกัด ชั้น51 อาคาร ALL SEASON PLRCE มูลค่างาน 4,446,920 บาท

ปี พ.ศ. 2548 - 2550

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงาน บริษัท พรีไซซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.นนทบุรี มูลค่างาน 1,925,806.20 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โรงเรียนนานาชาติเกศินี โครงการ AUDITRORIME หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ มูลค่างาน 4,000,000 บาท
- รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน อาคารสำนักงานบริษัท เอส แอนด์ พี อิเลคโทรนิค จำกัด ถ.พัฒนาการ 65 กรุงเทพฯ มูลค่างาน 8,593,263.90 บาท
- รับเหมาก่อสร้างและตกแต่งภายใน อาคารคลับเฮาส์และซุ้มน้ำ สนามกอล์ฟ เบสท์โอเซี่ยน กอล์ฟ ถ.พระราม2 สมุทรสาคร มูลค่างาน 26,877,350.46 บาท
- รับเหมาและปรับปรุงพื้นที่ โครงการ CADDY CAMP, GARAGE, DROP OFF บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลค่างาน 5,542,349.79 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณ LOCKER หญิง และซุ้มน้ำ KIOSK 8 และ 15 บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลค่างาน 4,079,146.50 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการซุ้มน้ำ KIOSK 5,13 และ COFFEE CORNER บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลค่างาน 3,632,800 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขานครปฐม มูลค่างาน 34,783,153.44 บาท
- รับเหมาและตกแต่งภายใน บริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด(มหาชน) โครงการบ้านพักอาศัยทาวเฮาส์ 3 ชั้น URBAN SATHORN ถ.ราชพฤกษ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มูลค่างาน 144,468,460.03 บาท

ปี พ.ศ. 2551

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาบางนา มูลค่างาน 42,000,000 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาแฟชั่นไอร์แลนด์ มูลค่างาน 20,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2552

- ปรับปรุงห้องจัดเลี้ยงและสัมมนาชั้น 3 บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลค่างาน 10,000,000 บาท

ปี พ.ศ. 2553

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขานครพังงา มูลค่างาน 26,188,250.00 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาหาดใหญ่ มูลค่างาน 62,060,000.00 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาพระราม 2 มูลค่างาน 61,252,000.00 บาท

ปี พ.ศ. 2554 - 2555

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาเมก้า บางนา มูลค่างาน 69,128,622.77 บาท
- รับเหมาตกแต่งภายใน บริษัท เก้าเชือก จำกัด โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 7 ชั้น PROJECT LETICIA CONDOMINIUM ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มูลค่างาน 57,105,568.30 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาสำโรง มูลค่างาน 4,175,237.00 บาท

ปี พ.ศ. 2556

- รับเหมาตกแต่งภายใน โครงการ ก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น THE LETICIA RESIDENCE CONDOMINIUM ถ.ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มูลค่างาน 5,128,618.94 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โรงเรียนนานาชาติเกศินี หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ มูลค่างาน 3,127,868.44 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาศรีนครินทร์ มูลค่างาน 70,492,320.81 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน โครงการ BIG C สาขาขอนแก่น มูลค่างาน 33,170,000.00 บาท
- ปรับปรุงโครงสร้างลิฟท์แก้ว บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด มูลค่างาน 1,979,500.00 บาท

ปี พ.ศ. 2557

- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน พื้นที่หน้า Lift Lobby บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด มูลค่างาน 802,500.00 บาท
- ออกแบบและตกแต่งภายใน โรงเรียนนานาชาติเกศินี หมู่บ้านเกศินีวิลล์ ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ มูลค่างาน 7,198,532.00 บาท
- ปรับปรุงและตกแต่งภายใน ห้องอาหารชั้น 2 บริษัทอัลไพน์ กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ จำกัด มูลค่างาน 5,300,000.00 บาท